این آگهی توسط سازنده‌اش حذف شده است.‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی کمد و بوفه در زیر آمده است:

جاکفشی

یک ربع پیش

دکوری میز تلویزیون کتابخانه کشو و کابینت ایکیا

یک ربع پیش

بوفه چوبی

یک ربع پیش