این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی خودرو در زیر آمده است:

فــــــروش وانت نیسان یا معاوضه با پراید

بدون تصویر دقایقی پیش

پراید سفید se۱۳۱ صفر

بدون تصویر دقایقی پیش

مکان دنده

دقایقی پیش