این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری در زیر آمده است:

اﺟﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ(ﺳﻮﻟﻪ)

بدون تصویر یک ربع پیش

درخواست اجاره سوله

بدون تصویر نیم ساعت پیش

رهن و اجاره سالن قارچ

بدون تصویر ۱۰ ساعت پیش