این آگهی توسط سازنده‌اش حذف شده است.‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی جواهرات در زیر آمده است:

کردنی فیروزه نشابوری اصلی کار

نیم ساعت پیش

انگشتر عقیق کد 7

۲ ساعت پیش

عقیق کهنه با رنگ تک

۳ ساعت پیش