این آگهی توسط سازنده‌اش حذف شده است.‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی جواهرات در زیر آمده است:

انگشتر فاخر .قلم برجسته

نیم ساعت پیش

سرویس نقره ارزووون

نیم ساعت پیش

سرویس نقره زیر قیمت

نیم ساعت پیش