این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی فرش و گلیم در زیر آمده است:

ﻓﺮﺵ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﻗﺮﻣﺰ 3 ﺩﺭ 4

۳ ساعت پیش

فرش 12متری ماشینی

۳ ساعت پیش

یک جفت فرش 12متری لاکی هردو 300

۳ ساعت پیش