این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی جواهرات در زیر آمده است:

انگشتر طلا یاقوت کبود فلاور

یک ربع پیش

انگشتر شرف شمس دستساز

یک ربع پیش

3 تسبیح سندلوس قدیمی باهم

نیم ساعت پیش