این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی جواهرات در زیر آمده است:

انگشتر عقیق سرخ مزین به آیه ومن یتق الله

۸ ساعت پیش

انگشتر عقیق

۸ ساعت پیش

یاقوت سرخ معدنی اصل

۸ ساعت پیش