این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی جواهرات در زیر آمده است:

فیروزه نیشابورناب

دقایقی پیش

انگشتر عقیق یمنی جگری

دقایقی پیش

یاقوت کبود

دقایقی پیش