این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری در زیر آمده است:

ســــــولــــــه اجـــاره ای واقع در ماما زن

بدون تصویر ۴ ساعت پیش

موقعیت اداری میدان رسالت

بدون تصویر ۸ ساعت پیش

اجاره انبار و سوله بهداشتی

۱۲ ساعت پیش