این آگهی قدیمی است!‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری در زیر آمده است:

اجاره زمین تجاری در مرکز شهر هشتگرد

بدون تصویر ۴ ساعت پیش

نیازمند سوله اجاره شهرک صنعتی

بدون تصویر ۴ ساعت پیش

سوله (شور آباد ، عبدل آباد)

بدون تصویر ۵ ساعت پیش