این آگهی توسط سازنده‌اش حذف شده است.‏

آخرین آگهی‌های دسته‌بندی اسباب و اثاث بچه در زیر آمده است:

تخت و پارک گراکو (سرمه ای)

۲ ساعت پیش

سه چرخه

۳ ساعت پیش

ساک وسایل نوزاد نو

۳ ساعت پیش