انگشتر شفق

۷ ساعت پیش
انگشتر شفق|جواهرات|آبادان|دیوار

* انواع انگشتر*به شرط کارایی

۷ ساعت پیش
* انواع انگشتر*به شرط کارایی|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر خاص محبت

۸ ساعت پیش
انگشتر خاص محبت|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر شجر

۹ ساعت پیش
انگشتر شجر|جواهرات|آبادان|دیوار

عقیق اصل یمن،خطی

۹ ساعت پیش
چت
عقیق اصل یمن،خطی|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر عقیق

۱۰ ساعت پیش
انگشتر عقیق|جواهرات|آبادان|دیوار

فیروزه نیشابور

۱۳ ساعت پیش
چت
فیروزه نیشابور|جواهرات|آبادان|دیوار

فیروزه نیشابوری اصل

۱۳ ساعت پیش
فیروزه نیشابوری اصل|جواهرات|آبادان|دیوار

جزع خونی موکل دار

۱۳ ساعت پیش
جزع خونی موکل دار|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر بابا قوری

۱۳ ساعت پیش
چت
انگشتر بابا قوری|جواهرات|آبادان|دیوار

سنگ انگشتر

۱۴ ساعت پیش
سنگ انگشتر|جواهرات|آبادان|دیوار

باباغوری دوچشم کهنه

۱۴ ساعت پیش
باباغوری دوچشم کهنه|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر فیروزه نیشابوری وعقیق

۱۴ ساعت پیش
انگشتر فیروزه  نیشابوری وعقیق|جواهرات|آبادان|دیوار

%همه نمونه انگشتر نقره با انوع نگین اصل/ نقره رضا%

۱۵ ساعت پیش
%همه نمونه انگشتر نقره با انوع نگین اصل/ نقره رضا%|جواهرات|آبادان|دیوار

فیروزه اصل نیشابور

۱۶ ساعت پیش
فیروزه اصل نیشابور|جواهرات|آبادان|دیوار

موکل کامل سلیمانی

۱۷ ساعت پیش
موکل کامل سلیمانی|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشترهای در نجف اصل با رکاب دست% نقره سرای رضا

۱۹ ساعت پیش
انگشترهای در نجف اصل با رکاب دست% نقره سرای رضا|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر عقیق قدیمی با رکاب پر مخراج/ نقره سرای رضا

۱۹ ساعت پیش
انگشتر عقیق قدیمی با رکاب پر مخراج/ نقره سرای رضا|جواهرات|آبادان|دیوار

هم نگین و هم رکاب اص میباشد

۲۰ ساعت پیش
هم نگین و هم رکاب اص میباشد|جواهرات|آبادان|دیوار

سندلوس آلمان اصل

۲۰ ساعت پیش
سندلوس آلمان اصل|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر زمرد

دیروز
چت
انگشتر زمرد|جواهرات|آبادان|دیوار

انگشتر چشم محبتی

دیروز
انگشتر چشم محبتی|جواهرات|آبادان|دیوار

یاقوت سرخ الماس تراش اصل برمه

دیروز
یاقوت سرخ الماس تراش اصل برمه|جواهرات|آبادان|دیوار

دوانگشتر عقیق یمنی اصل

دیروز
چت
دوانگشتر عقیق یمنی اصل|جواهرات|آبادان|دیوار