خدمات نظافتی

۳ ساعت پیش
چت

مبل شویی کلاسیک

فوری
چت
مبل شویی کلاسیک|نظافت|اهواز_گلستان|دیوار

مبل شویی وقالیشویی امین

۹ ساعت پیش
چت

مبل شویی .قالیشویی( تضمینی،سراسر اهواز)

فوری
چت
مبل شویی .قالیشویی( تضمینی،سراسر اهواز)|نظافت|اهواز|دیوار

مبل شویی و قالی موکت شویی *زمرد* تضمینی

۱۰ ساعت پیش
چت
مبل شویی و قالی موکت شویی *زمرد* تضمینی|نظافت|اهواز_زیتون کارمندی|دیوار

مبل شویی قالی موکت شویی *معجزه* تضمینی سراسراهواز

فوری
مبل شویی قالی موکت شویی *معجزه* تضمینی سراسراهواز|نظافت|اهواز_زیتون کارمندی|دیوار

کفسابی کف سابی درسراسرخوزستان

۱۰ ساعت پیش
چت
کفسابی کف سابی درسراسرخوزستان|نظافت|اهواز_زیتون کارمندی|دیوار

مبل شویی و قالیشویی امیری(تضمینی)

فوری
چت
مبل شویی و قالیشویی امیری(تضمینی)|نظافت|اهواز_پادادشهر|دیوار

مبل شویی و قالی موکت شویی «نمونه» تضمینی

۱۱ ساعت پیش
چت
مبل شویی و قالی موکت شویی «نمونه» تضمینی|نظافت|اهواز_گلستان|دیوار

شرکت سمپاشی وموریانه زدای نوین ۱۰۰%تضمینی

۱۱ ساعت پیش
چت
شرکت سمپاشی وموریانه زدای نوین ۱۰۰%تضمینی|نظافت|اهواز_کیان آباد|دیوار

سمپاشی ساس و موریانه زدایی با ضمانت نامه کتبی

۱۲ ساعت پیش
چت

نظافت منزل خود رابه ما بسپارید

فوری
چت
نظافت منزل خود رابه ما بسپارید|نظافت|اهواز_پادادشهر|دیوار

کف سابی(کفسابی) سراسر خوزستان

۱۳ ساعت پیش
چت
کف سابی(کفسابی) سراسر خوزستان|نظافت|اهواز_کوروش (کوی ملت)|دیوار

((سمپاشی و موریانه زدائی))

۱۳ ساعت پیش
((سمپاشی و موریانه زدائی))|نظافت|اهواز_گلستان|دیوار

مبلشویی.موکتشویی همه مناطق اهواز

۱۳ ساعت پیش
مبلشویی.موکتشویی همه مناطق اهواز|نظافت|اهواز_گلستان|دیوار

نظافت منزل ,شستشو وگردگیری

فوری
چت
نظافت منزل ,شستشو وگردگیری |نظافت|اهواز_کیانپارس |دیوار

شرکت گردگیری نظافت منزل رفاه آوران

۱۴ ساعت پیش
شرکت گردگیری نظافت منزل رفاه آوران|نظافت|اهواز_گلستان|دیوار

شرکت خدمات و نظافت منازل و تمیزکاری

فوری
شرکت خدمات و نظافت منازل و تمیزکاری|نظافت|اهواز_پادادشهر|دیوار

موکت شویی قالی ومبل شویی موسوی درسراسراهواز

۱۴ ساعت پیش
چت
موکت شویی قالی ومبل شویی موسوی درسراسراهواز|نظافت|اهواز_پادادشهر|دیوار

قالیشویی نمونه *(سرویس رایگان)*

۱۴ ساعت پیش
چت
قالیشویی نمونه *(سرویس رایگان)*|نظافت|اهواز_بهارستان|دیوار

مبل موکت و پرده شویی سنجابی (با مجوزرسمی وتظمینی)

۱۶ ساعت پیش
چت
مبل موکت و پرده شویی سنجابی (با مجوزرسمی وتظمینی)|نظافت|اهواز_زیتون کارمندی|دیوار

مبلشویی و شستشوی موکت در محل

۱۶ ساعت پیش
مبلشویی و شستشوی موکت در محل|نظافت|اهواز_زیتون کارمندی|دیوار

شرکت خدماتی و نظافتی تاریانا

۱۷ ساعت پیش
چت
شرکت خدماتی و نظافتی تاریانا|نظافت|اهواز_پادادشهر|دیوار

قالیشویی طاها سراسر اهواز

۱۷ ساعت پیش
چت
قالیشویی طاها سراسر اهواز|نظافت|اهواز_سپیدار|دیوار