سرخ دم سفید

لحظاتی پیش
چت
سرخ  دم  سفید|پرنده|اهواز_فرهنگ شهر|دیوار

60تا پلاکی نر

دقایقی پیش
چت
60تا پلاکی نر|پرنده|اهواز_لشکرآباد|دیوار

قناری فر نر مست

دقایقی پیش
چت
قناری فر نر مست|پرنده|اهواز_کیان آباد|دیوار

پرنده کبوتر پلاکی با جوجه و تخم

دقایقی پیش
چت
پرنده کبوتر پلاکی  با جوجه و تخم|پرنده|اهواز_سپیدار|دیوار

فنچ بنگالی جفت باتخم

دقایقی پیش
فنچ بنگالی جفت باتخم|پرنده|اهواز_کوروش (کوی ملت)|دیوار

جفت کبوتر آبادانی نر سبز ماده زاغ

دقایقی پیش
چت
جفت کبوتر آبادانی نر سبز ماده زاغ|پرنده|اهواز_کوی فرهنگیان|دیوار

کبوتر پلاکی عراق باپلاک وپلم اصلی

دقایقی پیش
چت
کبوتر پلاکی عراق باپلاک وپلم اصلی|پرنده|اهواز_کوی علوی|دیوار

فنچ لپ سیاه باتخم

دقایقی پیش
فنچ لپ سیاه باتخم|پرنده|اهواز_کوروش (کوی ملت)|دیوار

پلاکی ماده

دقایقی پیش
چت
پلاکی ماده|پرنده|اهواز_گلستان|دیوار

قناری پرتغالی سرخ نر

یک ربع پیش
قناری پرتغالی سرخ نر|پرنده|اهواز_کوروش (کوی ملت)|دیوار

بون پلاکی شوش دانیال

یک ربع پیش
چت
بون پلاکی شوش دانیال|پرنده|اهواز_پردیس|دیوار

جوجه پلاکی

یک ربع پیش
چت
جوجه پلاکی|پرنده|اهواز_گلستان|دیوار

فنچ کینگ

یک ربع پیش
چت
فنچ کینگ|پرنده|اهواز_فاز یک پادادشهر|دیوار

کبوتر دم سفید

نیم ساعت پیش
چت
کبوتر دم سفید|پرنده|اهواز_کوت عبدالله|دیوار

دو.قناری ماده کشیده تخم گزار هستند

نیم ساعت پیش
چت
دو.قناری ماده کشیده تخم گزار هستند|پرنده|اهواز_کانتکس|دیوار

جوجه عروس لوتینو

نیم ساعت پیش
چت
جوجه عروس لوتینو|پرنده|اهواز_پردیس|دیوار

کفتر دورگ دوری سفت

نیم ساعت پیش
چت
کفتر دورگ دوری سفت|پرنده|اهواز_رسالت|دیوار

عروس پاریس

نیم ساعت پیش
چت
عروس پاریس|پرنده|اهواز_کوی مهدیس|دیوار

کبوتر بلندگیر

نیم ساعت پیش
کبوتر بلندگیر|پرنده|اهواز_زیتون کارگری|دیوار

جفت مرغ عشق اسپانگل و هلندی

نیم ساعت پیش
چت
جفت مرغ عشق اسپانگل و هلندی|پرنده|اهواز_کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)|دیوار

مرغ عشق جوان

نیم ساعت پیش
چت
مرغ عشق جوان|پرنده|اهواز_کوی علوی|دیوار

یک جفت مرغ عشق هلندی با چهار عدد جوجه با قفس

نیم ساعت پیش
چت
یک جفت مرغ عشق هلندی با چهار عدد جوجه با قفس|پرنده|اهواز_کوی رمضان|دیوار

ماده پلاکی

نیم ساعت پیش
چت
ماده پلاکی|پرنده|اهواز_کوی فرهنگیان|دیوار

3 عدد کله سیاه

نیم ساعت پیش
چت
3 عدد کله سیاه|پرنده|اهواز_زیتون کارگری|دیوار