پرنده قناری مست

نیم ساعت پیش
چت
پرنده قناری مست|پرنده|اهواز_شهرک دانشگاه|دیوار

کاسکو

۱ ساعت پیش
چت
کاسکو|پرنده|اهواز_سپیدار|دیوار

مرغ مینا سخنگو

۱ ساعت پیش
چت
مرغ مینا سخنگو|پرنده|اهواز_کیان آباد|دیوار

فروش سهره سرخ بخون درجه یک طوق سفید

۱ ساعت پیش
فروش سهره سرخ بخون درجه یک طوق سفید|پرنده|اهواز_سپیدار|دیوار

کبوتر هویزه

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر هویزه|پرنده|اهواز_پردیس|دیوار

جفت کوهی دم سفید نر وماده درجه 1

۱ ساعت پیش
چت
جفت کوهی دم سفید نر وماده درجه 1|پرنده|اهواز_کوی علوی|دیوار

طوق سرخ نر

۱ ساعت پیش
چت
طوق  سرخ  نر|پرنده|اهواز_شهرک دانشگاه|دیوار

دسته پلاکی

۱ ساعت پیش
چت
دسته پلاکی|پرنده|اهواز_صد دستگاه|دیوار

بلبل بسیار اهلی و مست باهوشه!!

۱ ساعت پیش
چت
بلبل بسیار اهلی و مست باهوشه!!|پرنده|اهواز_بهارستان|دیوار

جفت مرغ عشق رنگ از پدر انگلیسی

۱ ساعت پیش
جفت مرغ عشق رنگ   از پدر انگلیسی|پرنده|اهواز_نادری|دیوار

کبوتر خالص شوش

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر خالص شوش|پرنده|اهواز_حصیرآباد|دیوار

مرغ عشق

۱ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|اهواز_حصیرآباد|دیوار

سهره بروجردی

۱ ساعت پیش
چت
سهره بروجردی|پرنده|اهواز_کوی فرهنگیان|دیوار

جوجه مرغ عشق

۱ ساعت پیش
چت
جوجه مرغ عشق|پرنده|اهواز_کوی علوی|دیوار

ماده عراق باچفت تایپس

۱ ساعت پیش
چت
ماده عراق باچفت تایپس|پرنده|اهواز_آریاشهر|دیوار

فروش مرغ عشق نر هلندی جوان

۲ ساعت پیش
چت
فروش مرغ عشق نر هلندی جوان|پرنده|اهواز_فاز دو پاداد|دیوار

سینه‌زرد

۲ ساعت پیش
چت
سینه‌زرد|پرنده|اهواز_آریاشهر|دیوار

یک.ماده.پلاکی.عراقی۲۰۱۷

۲ ساعت پیش
چت
یک.ماده.پلاکی.عراقی۲۰۱۷|پرنده|اهواز_کوی علوی|دیوار

جفت یهودی

۲ ساعت پیش
جفت یهودی|پرنده|اهواز_کوت عبدالله|دیوار

شش تا مرغ عشق هلندی

۲ ساعت پیش
چت
شش تا مرغ عشق هلندی|پرنده|اهواز_پادادشهر|دیوار

مرغ عشق وفنچ هردوجفت

۲ ساعت پیش
چت
مرغ عشق وفنچ هردوجفت|پرنده|اهواز_شهرک دانشگاه|دیوار

سخریچ پلاکی..

۲ ساعت پیش
چت
سخریچ پلاکی..|پرنده|اهواز_زرگان|دیوار

کبک خونگی

۲ ساعت پیش
چت
کبک خونگی|پرنده|اهواز_گلستان|دیوار

کوهی سرخ دمسفید نر مست

۲ ساعت پیش
چت
کوهی سرخ دمسفید نر مست|پرنده|اهواز_باهنر|دیوار