کوتوله

۱۱ ساعت پیش
چت

عروس گلباقالی

۱۱ ساعت پیش
چت
عروس گلباقالی|پرنده|اراک|دیوار

کفتر ساعت سنگین واقعی

۱۱ ساعت پیش
کفتر ساعت سنگین واقعی|پرنده|اراک|دیوار

یک جفت قناری نرماده مست باجوجه

۱۲ ساعت پیش
چت
یک جفت قناری نرماده مست باجوجه|پرنده|اراک|دیوار

طرقه یا طرقی معاوضه با قناری بخون

۱۲ ساعت پیش
چت
طرقه یا طرقی معاوضه با قناری بخون|پرنده|اراک|دیوار

کاسکو دم قرمز

۱۲ ساعت پیش
کاسکو دم قرمز|پرنده|اراک|دیوار

6 عدد کبوتر با هم

۱۲ ساعت پیش
چت
6 عدد کبوتر با هم|پرنده|اراک|دیوار

ماده گرگی

۱۲ ساعت پیش
چت
ماده گرگی|پرنده|اراک|دیوار

قناری ماده

۱۲ ساعت پیش
قناری ماده|پرنده|اراک|دیوار

سهره قناری سهره سبز

۱۲ ساعت پیش
سهره قناری سهره سبز|پرنده|اراک|دیوار

کبوتر پرشی

۱۲ ساعت پیش
چت
کبوتر پرشی|پرنده|اراک|دیوار

سهره نر جفتی سهره وقناری

۱۳ ساعت پیش

گرینچیک آناناسی دستی

۱۳ ساعت پیش
چت
گرینچیک آناناسی دستی|پرنده|اراک|دیوار

جفت عروس هلندی ابلغ مولد

۱۳ ساعت پیش
چت

فروش کبوتر کله دم سبز

۱۴ ساعت پیش
چت
فروش کبوتر کله دم سبز|پرنده|اراک|دیوار

۴ عدد سهره بخون و سالم

۱۵ ساعت پیش
چت

دوعدد سهره پاییزه ریزه خون

۱۵ ساعت پیش
چت

کفتر کلاغی سیاه

۱۵ ساعت پیش
چت
کفتر کلاغی سیاه|پرنده|اراک|دیوار

مرغ عشق

۱۵ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|اراک|دیوار

کبوتر

۱۵ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|اراک|دیوار

یک جفت عروس هلندی مولد

۱۶ ساعت پیش
چت

سره قناری استاد

۱۶ ساعت پیش
چت
سره قناری استاد|پرنده|اراک|دیوار

کبوتر پلاکی

۱۷ ساعت پیش
چت
کبوتر پلاکی|پرنده|اراک|دیوار

درخواست البینو نر

۱۷ ساعت پیش
چت