محمود آباد ۲۲۰متر فول امکانات ویو ابدی

۱۶ ساعت پیش
چت
محمود آباد ۲۲۰متر فول امکانات ویو ابدی|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

خانه باغ ۸۰۰ متری شمال

۱۶ ساعت پیش
خانه باغ ۸۰۰ متری شمال|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

۳۰۰ متر ویلای شخصی چمستان

۱۶ ساعت پیش
۳۰۰ متر ویلای شخصی چمستان|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

خانه باغ سرسبز جنگلی ۸۰۰ متری

۱۶ ساعت پیش
خانه باغ سرسبز جنگلی ۸۰۰ متری|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

محمود آباد ۲۵۰متر سند دار ویو

۱۶ ساعت پیش
چت
محمود آباد ۲۵۰متر سند دار ویو  |خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

محمود آباد ۲۰۰متر سند دار

۱۷ ساعت پیش
چت
محمود آباد ۲۰۰متر سند دار  |خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

شهرک 150 متر سرخرود

۱۷ ساعت پیش
چت
شهرک 150 متر سرخرود|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

ویلایی دوبلکس سند دار

۱۷ ساعت پیش
چت
ویلایی دوبلکس سند دار|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

محموداباد ویلا500متری با شاه نشین زیبا

۱۷ ساعت پیش
چت
محموداباد ویلا500متری با شاه نشین زیبا|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

ویلا باغ دوبلکس 730 متری

۱۷ ساعت پیش
چت
ویلا باغ دوبلکس 730 متری|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

فروش ویلا۲۸۰ متری

۱۷ ساعت پیش
چت
فروش ویلا۲۸۰ متری|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

صفاییه ویلا ۵۰۰ متری باسند و پروانه ۲۲۰ متر بنا

۱۷ ساعت پیش
صفاییه ویلا ۵۰۰ متری باسند و پروانه ۲۲۰ متر بنا|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

شهرکی پشت پارک جنگلی نوربنا ١٤٠متر

فوری
شهرکی پشت پارک جنگلی نوربنا ١٤٠متر|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

۴۰۰ متر ویلایی جنگلی داخل شهرک

۱۸ ساعت پیش
۴۰۰ متر ویلایی جنگلی داخل شهرک|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

نور ویلا باغ ۸۰۰ متر زمین ۱۴۰ متر بنا

۱۸ ساعت پیش
چت
نور ویلا باغ ۸۰۰ متر زمین ۱۴۰ متر بنا|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

ویلا دوبلکس ۲۵۰متری

۱۹ ساعت پیش
ویلا دوبلکس ۲۵۰متری|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

ویلاساحلی 130متری سرخرود

۱۹ ساعت پیش
چت
ویلاساحلی 130متری سرخرود|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

دوطبقه تکبرگ211متربنای مفیددرخزر

۱۹ ساعت پیش
چت
دوطبقه تکبرگ211متربنای مفیددرخزر|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

محمود آباد ۱۹۰متر شهرکی

۱۹ ساعت پیش
چت
محمود آباد ۱۹۰متر شهرکی|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

شهرکی ۲۷۰متری محموداباد

۱۹ ساعت پیش
چت
شهرکی ۲۷۰متری محموداباد|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

نور ویلا ۱۸۰ متر زمین ۸۰ متر بنا

۱۹ ساعت پیش
چت
نور ویلا ۱۸۰ متر زمین ۸۰ متر بنا|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

ویلا 270 متری

۱۹ ساعت پیش
چت
ویلا 270 متری|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

خط دریا370متری ساخت متریال

۱۹ ساعت پیش
چت
خط دریا370متری ساخت متریال  |خانه و ویلا|بابلسر|دیوار

287 متر ویلا ساحلی سرخرود

۲۰ ساعت پیش
چت
287 متر ویلا ساحلی سرخرود|خانه و ویلا|بابلسر|دیوار