کامیون بنز ١٩٢٤تک کمپرسی

دیروز
کامیون بنز ١٩٢٤تک کمپرسی|سنگین|بندرعباس|دیوار

البرز

دیروز
البرز|سنگین|بندرعباس|دیوار

مینی بوس هیوندا مدل ۸۱

دیروز
چت
مینی بوس هیوندا مدل ۸۱|سنگین|بندرعباس|دیوار

تراکتور رومانی.حسنلنگی.شمیل

دیروز
چت
تراکتور رومانی.حسنلنگی.شمیل|سنگین|بندرعباس|دیوار

بنز تک کمپرسی مدل ۶۴

دیروز
چت
بنز تک کمپرسی مدل ۶۴|سنگین|بندرعباس|دیوار

نیم لبه سالار

دیروز
نیم لبه سالار|سنگین|بندرعباس|دیوار

خاور کمپرسی 608

دیروز
چت
خاور کمپرسی 608|سنگین|بندرعباس|دیوار

ایویکو ۴۴۰کشنده

دیروز
ایویکو ۴۴۰کشنده|سنگین|بندرعباس|دیوار

فوتون 6 تن

دیروز
چت
فوتون 6 تن|سنگین|بندرعباس|دیوار

خاور کمپرسی رنگ فابریک کم کار مدل ۷۶

دیروز
چت
خاور کمپرسی رنگ فابریک کم کار مدل ۷۶|سنگین|بندرعباس|دیوار

مینی بوس بنز

دیروز
مینی بوس بنز|سنگین|بندرعباس|دیوار

مینی بوس مدل ۷۰

دیروز
چت
مینی بوس  مدل  ۷۰|سنگین|بندرعباس|دیوار

خاور 600

دیروز

اتاق بغل مسقف چادری بغل بازشو

دیروز
چت
اتاق بغل مسقف چادری بغل بازشو|سنگین|بندرعباس|دیوار

زیرمایلر کمپرس ۸۴

پریروز
چت
زیرمایلر کمپرس ۸۴|سنگین|بندرعباس|دیوار

مینی بوس مکسوس 2017

پریروز
مینی بوس مکسوس 2017|سنگین|بندرعباس|دیوار

کامیون رنو 280

پریروز
چت

فوتون 87

پریروز
چت
فوتون 87|سنگین|بندرعباس|دیوار

کشنده البرز جفت مدل89

پریروز
چت
کشنده البرز جفت مدل89|سنگین|بندرعباس|دیوار

ماشین سنگین

پریروز
چت

یخچال ایسوز ۶ تن سیبری

پریروز
چت
یخچال ایسوز ۶ تن سیبری|سنگین|بندرعباس|دیوار

خاورکمپرس 608مدل 70بدون هزارتومن خرج

پریروز
چت
خاورکمپرس 608مدل 70بدون هزارتومن خرج|سنگین|بندرعباس|دیوار

تریلی مخصوص حمل سنگ و بلوک نو نو

پریروز
چت
تریلی مخصوص حمل سنگ و بلوک نو نو|سنگین|بندرعباس|دیوار

اسکانیا شرکت نفتی310

پریروز
چت