چاره‌ای جز تولید خودرو نداریم

0

در‭ ‬حالی‌که‭ ‬همه‭ ‬شواهد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬زیان‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬اروپا‭ ‬حکایت‭ ‬دارد،‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬مشکل‭ ‬روبه‌روست‭ ‬و‭ ‬احتمالا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬تولید‭ ‬برگردد.

از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جدید‭ ‬خورشیدی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اخباری‭ ‬حول‭ ‬محور‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬توقف‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬خودروسازان‭ ‬جهان‭ ‬روبه‌رو‭ ‬بودیم،‭ ‬همواره‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مخاطبان‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شد‭ ‬که‭ ‬تکلیف‭ ‬خودروسازان‭ ‬ایرانی،‭ ‬ثبت‌نام‭ ‬کنندگان‭ ‬خودرو،‭ ‬انبوه‭ ‬کارگران‌‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬افزایش‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬چیست؟‭ ‬برای‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬چقدر‭ ‬وضعیت‭ ‬خودروسازان‭ ‬حاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬شرایط‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬است؟

شوربختانه‭ ‬باید‭ ‬بپذیریم‭ ‬که‭ ‬توان‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬دقیق‭ ‬وضعیت‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬خودروسازان،‭ ‬قطعه‌سازان‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‌‭. ‬البته‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬دولتی‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬توان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬غیرمنتظره‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬تا‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬همه‭ ‬مقهور‭ ‬وضعیت‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬هستند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬بهت‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬داخلی‭ ‬از‭ ‬شوک‭ ‬کرونا‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اثرات‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬غیرقابل‭ ‬باوری‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭.

‬یکی‭ ‬از‭ ‬اثرات‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ورشکستگی‭ ‬طیف‭ ‬بسیار‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬تولیدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هزینه‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬اولیه‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬متحمل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تولید‭ ‬مدام‭ ‬اندر‭ ‬مدام‭ ‬ضرر‭ ‬می‌کنند‭. ‬خودروسازی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بخشی‭ ‬که‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ناحیه‭ ‬کرونا‭ ‬متحمل‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬احتمالا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬تدبیر‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬قاطع،‭ ‬سایه‭ ‬شوم‭ ‬ورشکستگی‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬سر‭ ‬خود‭ ‬می‌بیند‭. ‬از‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬وضعیت‭ ‬صنایع‭ ‬خودروسازی‭ ‬ایران‭ ‬رقمی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬محاسبه‭ ‬درآمد‭ ‬پایه‭ ‬برای‭ ‬حدود‭ ‬۷۵‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬کارگران‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬سه‭ ‬شرکت‭ ‬ایران‭ ‬خودرو،‭ ‬سایپا‭ ‬و‭ ‬پارس‭ ‬خودرو،‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬زیانی‭ ‬۲۰۰‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬ناحیه‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬تحمیل‭ ‬می‌شود‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬ابعاد‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬ارقام‭ ‬کنونی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬واحدهای‭ ‬تابعه‭ ‬نظیر‭ ‬صنایع‭ ‬قطعه‌سازی‭ ‬و‭ ‬زنجیره‭ ‬تامین‭ ‬کشنده‭ ‬است‭.‬

برای‭ ‬اینکه‭ ‬بدانیم‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬بحرانی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستیم،‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬سری‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬بزنیم‭. ‬یک‭ ‬برآورد‭ ‬تازه‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬اروپا‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬۲‭.‬۶‭ ‬میلیون‭ ‬دستگاه‭ ‬فروش‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬قاره‭ ‬اروپا‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬ابتدا‭ ‬تا‭ ‬انتهای‭ ‬بهار‭ ‬۲۰۲۰‭ ‬حادث‭ ‬شده،‭ ‬چیزی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۶۶‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خودروسازی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬صنایع‭ ‬قطعه‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وابسته‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اخبار‭ ‬اخذ‭ ‬وام‌های‭ ‬کلان‭ ‬توسط‭ ‬بنز،‭ ‬ب‭.‬ام‭.‬و،‭ ‬پژو‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬خودروسازان‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬روزهای‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬وبلاگ‭ ‬خوانده‌اید‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬افق‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بدتر‭ ‬می‌شود‭.

‬اشکودا‭ ‬گفته‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬برمی‌گردد‭ ‬چون‭ ‬زیانش‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬می‌گذرد‭. ‬تسلا‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬وجودی‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬کارخانه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬قطب‭ ‬شیوع‭ ‬کرونا‭ ‬یعنی‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬دارد،‭ ‬حاضر‭ ‬نیست‭ ‬تولیدش‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کند‭. ‬مرکل‭ ‬صدراعظم‭ ‬آلمان‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬رسمی‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬بازگشایی‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬آلمان‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بحرانی‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬ننوشته‌ایم‭. ‬پایگاه‭ ‬معتبر‭ ‬اتوموتیونیوز‭ ‬اروپا‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬نوشت‭. ‬گاردین‭ ‬هم‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬اروپا‭ ‬بحرانی‭ ‬عنوان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ضرر‭ ‬یا‭ ‬۸‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬هفتگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

بپذیریم‭ ‬یا‭ ‬نه،‭ ‬کرونا‭ ‬دارد‭ ‬تمام‭ ‬آنچه‭ ‬رشته‭ ‬بودیم‭ ‬را‭ ‬پنبه‭ ‬می‌کند‭. ‬کرونا‭ ‬کشنده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتما‭ ‬جان‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬است‌‭ ‬اما‭ ‬تعطیلی‭ ‬و‭ ‬ورشکستگی‭ ‬صنایع‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬قطعه‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بلندمدت‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ریسک‌های‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬گسترده‭ ‬روبه‌رو‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬باید‭ ‬تا‭ ‬وقت‭ ‬هست‭ ‬در‭ ‬فکر‭ ‬یک‭ ‬راهکار‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬قوی‭ ‬برای‭ ‬بازگرداندن‭ ‬صنایع‭ ‬خودروسازی‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬باشیم‭.‬

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید