چانگان ایدو؛ قسمت دوم

0

گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬پذیرای‭ ‬یک‭ ‬بازیگر‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬یعنی‭ ‬شرکت‭ ‬سوئیست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬هم‭ ‬سدان‭ ‬A5‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشخصاتی‭ ‬جالب‭ ‬برای‭ ‬مونتاژ‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته؛‭ ‬آیا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬امیدوار‭ ‬بود؟

 ‬خب‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نه‭! ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬بالا‭ ‬پاسخ‭ ‬دهیم،‭ ‬باید‭ ‬بگوییم‭ ‬که‭ ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬برای‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬خودرو‭ ‬مناسبی‭ ‬است‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬که‭ ‬واردکننده‭ ‬یا‭ ‬مونتاژکار‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬فعلا‭ ‬ناشناخته‭ ‬مانده،‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬چین‭ ‬متعهد‭ ‬بماند‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬حتما‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬نرخ‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬دلار‭ ‬بازار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬ چطور؟‭ ‬گزارش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بخوانید‭.‬

  قیمت‭ ‬و‭ ‬تیپ‌ها

خب‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬خودرونویسی‭ ‬رسم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نقد‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬معماری‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬تجهیزات،‭ ‬سراغ‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬می‌روند‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‭ ‬با‭ ‬شرایطی‭ ‬عادی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬نیستیم‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬الان‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬مهمتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬یک‭ ‬خودرو‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تکانه‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بدل‭ ‬شود‭. ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬قطعا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬سودهای‭ ‬هنگفت‭ ‬تحریک‭ ‬می‌کند‭. ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬هم‭ ‬خودرویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ابعادی‭ ‬که‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬قیمتی‭ ‬هفت‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۱۹۰‭ ‬دلار‭ ‬تا‭ ‬۱۱‭ ‬هزار‭  ‬و‭ ‬۳۶۰‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رفته‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬بهایی‭ ‬۱۱۰‭ ‬تا‭ ‬۱۷۵‭ ‬میلیونی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬خب‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬گرچه‭ ‬در‭ ‬دامنه‭ ‬بالاتری‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬بازه‭ ‬۳۰‭ ‬درصدی‭ ‬قادر‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬جدید‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬دنا‭ ‬پلاس‭ ‬و‭ ‬پارس‭ ‬اتومات‭ ‬تا‭ ‬۲۰۶‭ ‬و‭ ‬۲۰۷‭ ‬اس‌دی،‭ ‬رهام‭ ‬و‭ ‬آریزو۵‭ ‬دردسرهای‭ ‬بسیاری‭ ‬درست‭ ‬کند‭.‬

  وضعیت‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬تولید

راستش‭ ‬را‭ ‬بخواهید‭ ‬وضعیت‭ ‬فروش‭ ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬ابدا‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭. ‬خودرو‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬۱۴‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬زحمت‭ ‬توانسته‭ ‬فروشش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬شش‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬عبور‭ ‬دهد‭. ‬رقمی‭ ‬که‭ ‬ابدا‭ ‬برای‭ ‬خودروسازی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬چین‭ ‬خوشایند‭ ‬نیست‭. ‬البته‭ ‬وقتی‭ ‬خود‭ ‬سوئیست‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬تنها‭ ‬کمی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۱‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬فروش‭ ‬داشته،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تحلیل‌های‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬شک‭ ‬کرد‭!‬

  ابعاد‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬فنی

خب‭ ‬با‭ ‬طول‭ ‬۴‭.‬۵۸‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬سدان‌های‭ ‬سایز‭ ‬C‭ ‬ایرانی،‭ ‬چینی‭ ‬و‭ ‬فرانسوی‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬شهری‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬قدمی‭ ‬آریزو۶‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬فاصله‭ ‬۲‭.‬۶۲‭ ‬متری‭ ‬محورها،‭ ‬کابین‭ ‬گنجایش‭ ‬پنج‭ ‬سرنشین‭ ‬بزرگسال‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬امکان‭ ‬جاگذاری‭ ‬۴۵۵‭ ‬لیتر‭ ‬بار،‭ ‬برای‭ ‬مسافرت‌های‭ ‬برون‭ ‬شهری‭ ‬یا‭ ‬خریدهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬فضای‭ ‬خوبی‭ ‬دارد‭. ‬خب‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬۱۲۱۰‭ ‬کیلویی‭ ‬نسخه‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬گیربکس‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬موتور‭ ‬۱‭.‬۵‭ ‬لیتری‭ ‬۱۲۰‭ ‬اسبی،‭ ‬وضعیت‭ ‬سوئیست‭ ‬A5‭ ‬کاملا‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬معمولی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شاید‭ ‬کند‭ ‬باشد‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬احتمالا‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬نسخه‭ ‬پایه‭ ‬آن‭ ‬ضربه‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬A5‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دنا‭ ‬تضعیف‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬نسخه‭ ‬فول‭ ‬البته‭ ‬جعبه‭ ‬دنده‭ ‬CVT‭ ‬کمی‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬بدتر‭ ‬می‌کنند‭ ‬پس‭ ‬کلا‭ ‬دنبال‭ ‬دینامیک‭ ‬رانندگی‭ ‬و‭ ‬سواری‭ ‬مهیج‭ ‬نباشید‭. ‬

    طراحی

سوئیست‭ ‬A5‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬معیاری‭ ‬یک‭ ‬خودرو‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬معقول‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬زیاده‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬خشن‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬خیلی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ترند‭ ‬روز‭. ‬فرم‭ ‬بدنه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬نزدیکی‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬متاخر‭ ‬تویوتا،‭ ‬بی‌وای‌دی‭ ‬و‭ ‬کیا‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقریبا‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬مفهومی‭ ‬متناسب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیننده‭ ‬القا‭ ‬می‌کند‭. ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬توی‭ ‬ذوق‭ ‬بیننده‭ ‬بزند‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬دیده‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬چینی‌ها‭ ‬بابت‭ ‬ارتقا‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬سطح‭ ‬تبریک‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬خودروسازی‭ ‬درجه‭ ‬۳‭ ‬همچون‭ ‬سوئیست‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬پرورانده‌اند‭. ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬خودرو‭ ‬البته‭ ‬سردرگم‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬است‭. ‬کابین‭ ‬خودرو‭ ‬گرچه‭ ‬خیلی‭ ‬موزون‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬تریم‭ ‬دو‭ ‬رنگ،‭ ‬تجهیزات‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬مثل‭ ‬مانیتور‭ ‬لمسی‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬زیاد‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬خریدار‭ ‬ایرانی‭ ‬جذبش‭ ‬شود‭.‬

  آینده‭ ‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬چانگان‭ ‬ایدو‭ ‬دیگر‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬کمی‭ ‬ارزان‌تر‭ ‬اما‭ ‬کم‌کیفیت‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌رغم‭ ‬امکانات‭ ‬مناسب،‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬آشنایی‭ ‬ندارد‭. ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬آن‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واردکننده‭ ‬سوئیست‭ ‬تضمین‭ ‬می‌دهیم‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬ذره‌ای‭ ‬بخواهد‭ ‬گرانفروشی‭ ‬کند،‭ ‬رقبای‭ ‬متعدد‭ ‬امانش‭ ‬را‭ ‬می‌برند‭!‬

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید