خانه برچسب‌ها نقد_بررسی_خودرو

برچسب: نقد_بررسی_خودرو

تجربه رانندگی با برلیانس H220

هاچ‌بکی ایمن ولی نه‌چندان قوی

برلیانس H220

یک هاچ‌بک کوچک اقتصادی

مقایسه برلیانس H220 با خودروهای هم‌سطح

گاهی برنده و گاهی بازنده

تجربه رانندگی با برلیانس H230

کمی بالاتر از حد انتظار

مقایسه برلیانس H230 با خودروهای هم‌سطح دیگر

رقابتی تنگاتنگ در بازاری شلوغ

تجربه رانندگی با برلیانس H320

کُند بران، ایمن بران

مقایسه برلیانس H320 با خودروهای هم‌سطح

ضعیف در مقابل رقبای قوی

دانلود اپلیکیشن دیوار