مرور برچسب

کوپه

خاطرات فیات ۱۲۴

همیشه‭ ‬نباید‭ ‬برای‭ ‬مرور‭ ‬خاطرات‭ ‬سراغ‭ ‬بنز‭ ‬و‭ ‬ب‭.‬ام‭.‬و‭ ‬يا‭ ‬کادیلاک‭ ‬رفت‭. ‬فیات‭ ‬هم‭ ‬خودروهای‭…

آقای بیوک استثنایی

اینجا‭ ‬یک‭ ‬نسخه‭ ‬کمیاب‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬سالم‭ ‬از‭ ‬سدان‭ ‬کوپه‭ ‬الکترا‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نسخه‭ ‬هاردتاپ‭ ‬وارد‭…