مرور برچسب

کیا

یک پیروزی بزرگ برای کیا

جایزه‭ ‬خودرو‭ ‬سال‭ ‬جهان‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نیویورک‭ ‬اهدا‭ ‬می‌شد،‭ ‬امسال‭ ‬به‭ ‬کراس‌اوور‭…

سورنتو ۲۰۲۱رونمایی شد

‬ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬سال‭ ‬2002‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬گذاشت‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬پختگی‭…