فروش سه عدد بز ایرانی

۲ ساعت پیش
چت
فروش سه عدد بز ایرانی|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

فروش پازن افغانی اصیل قد بلند

۷ ساعت پیش
چت
فروش پازن افغانی اصیل قد بلند|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

خروس لاری سندی برازجان

۸ ساعت پیش
خروس لاری سندی برازجان|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

فروش گاو نر دوساله

۸ ساعت پیش
فروش گاو نر دوساله|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

تخم غاز نطفه دار دشتستان

۸ ساعت پیش
تخم غاز نطفه دار  دشتستان|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

باسلام..مرغ ریشی سیاه وحنایی محلی درجه یک ....

۹ ساعت پیش
چت
باسلام..مرغ ریشی سیاه وحنایی محلی درجه یک ....|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

یک عدد پازن پاکستانی

۱۰ ساعت پیش
یک عدد پازن پاکستانی|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

فروش دو بز آبستن نزدیک

۱۱ ساعت پیش
فروش دو بز آبستن نزدیک|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

مرغ و خروس هندی(شاخدار)

۱۱ ساعت پیش
مرغ و خروس هندی(شاخدار)|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

فروش دو عدد گوسفندماده و یکـ قوچ روی هم .

۱۲ ساعت پیش
فروش دو عدد گوسفندماده و یکـ قوچ روی هم .|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

پازن پاکستانی...

۱۲ ساعت پیش
پازن پاکستانی...|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

جوجه محلی اصل تضمینی

۱۳ ساعت پیش
جوجه محلی اصل تضمینی|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

بزخوب داشتی

۱۳ ساعت پیش
بزخوب داشتی|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

یک عدد بز و دوکهره نر

۱۴ ساعت پیش
یک عدد بز و دوکهره نر|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

مرغ لاری برازجان

۱۵ ساعت پیش
مرغ لاری برازجان|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

کهره سومال

۱۵ ساعت پیش
کهره سومال|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

۸بره افشار و ۵بره نر کامفیروزی

۱۶ ساعت پیش
۸بره افشار و ۵بره نر کامفیروزی|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

مرغ و خروس محلی

۱۶ ساعت پیش
مرغ و خروس محلی|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

سلام سه عدد تیشتر افغانی

۱۶ ساعت پیش
سلام سه عدد تیشتر افغانی|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

مرغ سیاه

۱۶ ساعت پیش

بز با کهره نر بزرگ و الانم ۲ماه ابستنه

۱۷ ساعت پیش
بز با کهره نر بزرگ و الانم ۲ماه ابستنه|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

کهره نر در چغادک

۱۷ ساعت پیش
کهره نر در چغادک|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

فروش بوقلمون

۱۷ ساعت پیش
چت
فروش بوقلمون|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار

مرغ لاری

۱۸ ساعت پیش
مرغ لاری|حیوانات مزرعه|بوشهر|دیوار