قیمت صفر انواع بسترن در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

بسترن B30

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


بسترن B30

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع بسترن


B30 - ساخت ۱۳۹۸
۰۳/۲۴
۰۳/۲۵
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
امروز
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ بسترن

آگهی‌های بسترن در دیوار