قیمت صفر انواع بی‌ام‌و در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

بی‌ام‌و سری 3 سدان

320i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

320i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بی‌ام‌و سری 3 سدان

330i، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۴۵%

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

330i، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۴۵%


بی‌ام‌و سری 5 سدان

530i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

530i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بی‌ام‌و سری 7

730li، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۴۰%

۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

730li، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۴۰%


بی‌ام‌و X1

25i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

25i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


بی‌ام‌و X4

28i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

28i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


بی‌ام‌و سری 7

730li، ساخت ۱۳۹۶

+۰.۵۰%

۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

730li، ساخت ۱۳۹۶

+۰.۵۰%


نوسانات قیمت صفر انواع بی‌ام‌و


۰۴/۱۹
۰۴/۲۶
۰۵/۰۲
۰۵/۰۹
۰۵/۱۶
۰۵/۲۳
۰۵/۳۰
۰۶/۰۶
۰۶/۱۳
۰۶/۲۰
۰۶/۲۷
۰۷/۰۳
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ بی‌ام‌و

آگهی‌های بی‌ام‌و در دیوار