قیمت صفر انواع بورگوارد در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

بورگوارد BX7

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بورگوارد BX5

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع بورگوارد


۰۲/۳۱
۰۳/۰۱
۰۳/۰۲
۰۳/۰۳
۰۳/۰۴
۰۳/۰۵
۰۳/۰۶
امروز
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ بورگوارد

آگهی‌های بورگوارد در دیوار