قیمت صفر انواع دنا در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

دنا معمولی

تیپ ۱، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا معمولی

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا معمولی

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


دنا پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۱۰%

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۱۰%


دنا پلاس

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۲۲%

۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۲۲%


دنا پلاس

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۲۳%

۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۲۳%


دنا پلاس

6 دنده توربو، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۲۷%

۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

6 دنده توربو، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۲۷%


نوسانات قیمت صفر انواع دنا


۰۴/۱۹
۰۴/۲۶
۰۵/۰۲
۰۵/۰۹
۰۵/۱۶
۰۵/۲۳
۰۵/۳۰
۰۶/۰۶
۰۶/۱۳
۰۶/۲۰
۰۶/۲۷
۰۷/۰۳
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ دنا

آگهی‌های دنا در دیوار