قیمت صفر انواع دنا در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

دنا معمولی

1700cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

1700cc دنده ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc دنده ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

1700cc توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

1700cc اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا معمولی

1700cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

1700cc اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

1700cc دنده ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc دنده ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

1700cc توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1700cc توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع دنا


معمولی 1700cc - ساخت ۱۳۹۹
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
۰۳/۳۱
۰۴/۰۱
امروز
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ دنا

آگهی‌های دنا در دیوار