قیمت صفر انواع فیدلیتی در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

فیدلیتی پرایم

۵ نفره، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵ نفره، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


فیدلیتی پرایم

۷ نفره، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷ نفره، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع فیدلیتی


۰۲/۳۱
۰۳/۰۱
۰۳/۰۲
۰۳/۰۳
۰۳/۰۴
۰۳/۰۵
۰۳/۰۶
امروز
۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

آگهی‌های فیدلیتی در دیوار