قیمت صفر انواع ام‌وی‌ام در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

ام‌وی‌ام X22

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X33 S

اسپرت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام 315 هاچبک پلاس

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X33 S

نیوفیس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نیوفیس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام 315 هاچبک پلاس

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X33 S

نیوفیس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نیوفیس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X33 S

اسپرت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22 Pro

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22

دنده‌ای اسپرت لاکچری، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای اسپرت لاکچری، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22

اتوماتیک اسپرت لاکچری، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک اسپرت لاکچری، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22 Pro

IE، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

IE، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X55 Pro

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X55 Pro

اکسلنت اسپرت، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت اسپرت، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع ام‌وی‌ام


۰۶/۲۸
۰۶/۲۹
۰۶/۳۰
۰۶/۳۱
۰۷/۰۱
۰۷/۰۲
۰۷/۰۳
امروز
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ ام‌وی‌ام

آگهی‌های ام‌وی‌ام در دیوار