قیمت صفر انواع پژو در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

پژو 2008

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پژو 405

GLX - دوگانه‌ سوز CNG، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX - دوگانه‌ سوز CNG، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206

تیپ ۵، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۵، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206 SD

V8، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

V8، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i SD

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

GLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

SLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

اتوماتیک TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 2008

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

دوگانه‌ سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه‌ سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

GLX - دوگانه‌ سوز CNG، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX - دوگانه‌ سوز CNG، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 405

SLX بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SLX بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

دوگانه‌ سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه‌ سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 206 SD

V8، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

V8، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع پژو


2008 - ساخت ۱۳۹۸
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
۰۳/۳۱
۰۴/۰۱
امروز
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ پژو

آگهی‌های پژو در دیوار