قیمت صفر انواع پراید در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

پراید 131

SE، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پراید 111

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پراید 131

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع پراید


131 SE - ساخت ۱۳۹۸
۰۳/۲۴
۰۳/۲۵
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
امروز
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ پراید

آگهی‌های پراید در دیوار