قیمت صفر انواع پراید در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

پراید 131

SE، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پراید 111

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پراید 131

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پراید وانت 151

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پراید 132

SL، ساخت ۱۳۹۱

۰.۰۰%

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SL، ساخت ۱۳۹۱

۰.۰۰%


پراید صندوق‌دار

CNG، ساخت ۱۳۸۹

۰.۰۰%

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

CNG، ساخت ۱۳۸۹

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع پراید


۰۷/۰۳
۰۷/۰۴
۰۷/۰۵
۰۷/۰۶
۰۷/۰۷
۰۷/۰۸
۰۷/۰۹
امروز
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ پراید

آگهی‌های پراید در دیوار