قیمت صفر انواع سمند در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

سمند LX

ساده، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند سورن

ELX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ELX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۲%

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۲%


سمند LX

ساده، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۴%

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۴%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سمند سورن پلاس

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سمند LX

ساده، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۴۶%

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۴۶%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


سمند سورن پلاس

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع سمند


۰۴/۱۹
۰۴/۲۶
۰۵/۰۲
۰۵/۰۹
۰۵/۱۶
۰۵/۲۳
۰۵/۳۰
۰۶/۰۶
۰۶/۱۳
۰۶/۲۰
۰۶/۲۷
۰۷/۰۳
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ سمند

آگهی‌های سمند در دیوار