قیمت صفر انواع سمند در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

سمند LX

ساده، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند سورن

ELX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ELX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند LX

ساده، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع سمند


LX ساده - ساخت ۱۳۹۹
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
۰۳/۳۱
۰۴/۰۱
امروز
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ سمند

آگهی‌های سمند در دیوار