قیمت صفر انواع سوئیست در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

سوئیست DX 3

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع سوئیست


۰۲/۳۰
۰۲/۳۱
۰۳/۰۱
۰۳/۰۲
۰۳/۰۳
۰۳/۰۴
۰۳/۰۵
امروز
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰

آگهی‌های سوئیست در دیوار