قیمت صفر انواع تیبا در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


تیبا هاچبک

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


تیبا هاچبک

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


تیبا هاچبک

SX، ساخت ۱۳۹۵

۰.۰۰%

۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۳۹۵

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع تیبا


۰۶/۲۸
۰۶/۲۹
۰۶/۳۰
۰۶/۳۱
۰۷/۰۱
۰۷/۰۲
۰۷/۰۳
امروز
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ تیبا

آگهی‌های تیبا در دیوار