قیمت صفر انواع تیبا در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع تیبا


هاچبک EX - ساخت ۱۳۹۹
۰۳/۲۴
۰۳/۲۵
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
امروز
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ تیبا

آگهی‌های تیبا در دیوار