قیمت صفر انواع یوآز در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

یوآز پاتریوت

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


یوآز پیکاپ

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع یوآز


۰۲/۳۱
۰۳/۰۱
۰۳/۰۲
۰۳/۰۳
۰۳/۰۴
۰۳/۰۵
۰۳/۰۶
امروز
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آگهی‌های یوآز در دیوار