قیمت صفر انواع فولکس در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

فولکس تیگوان

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع فولکس


تیگوان - ساخت ۲۰۱۸
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
۰۳/۳۱
۰۴/۰۱
امروز
۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ فولکس

آگهی‌های فولکس در دیوار