قیمت صفر انواع زامیاد در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

زامیاد Z 24

دوگانه‌ سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه‌ سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

دیزلی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیزلی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع زامیاد


Z 24 دوگانه‌ سوز - ساخت ۱۳۹۹
۰۳/۲۴
۰۳/۲۵
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
امروز
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ زامیاد

آگهی‌های زامیاد در دیوار