قیمت صفر انواع زامیاد در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

زامیاد Z 24

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

دیزلی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیزلی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

دوگانه سوز آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


زامیاد پادرا پلاس

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

بنزینی آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


زامیاد پادرا پلاس

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

دوگانه سوز آپشنال، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز آپشنال، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

بنزینی آپشنال، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی آپشنال، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


زامیاد Z 24

دیزلی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیزلی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع زامیاد


۰۶/۲۸
۰۶/۲۹
۰۶/۳۰
۰۶/۳۱
۰۷/۰۱
۰۷/۰۲
۰۷/۰۳
امروز
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ زامیاد

آگهی‌های زامیاد در دیوار