مشخصات فنی

سرعت

۲۵۰ تا ۲۰۹


صفر تا صد

۷.۹ تا ۶


حجم موتور

۲۹۹۶ تا ۱۹۹۵


تعداد سیلندر

۶ تا ۴


گیربکس

۶ - ۸


مصرف سوخت ترکیبی

۶ - ۹.۴


مصرف سوخت درون‌شهری

۸ - ۱۲.۴


مصرف سوخت بیرون‌شهری

۴.۷ - ۶.۵


قیمت روز صفر در بازار

530i، سال ۱۳۹۷

۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


530i، سال ۱۳۹۶

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان