مشخصات فنی بی‌ام‌و سری 5 سدان

BMW 5 Series Sedan

ویژگی‌ها

سرعت۲۵۰ تا ۲۰۹
صفر تا صد۷.۹ تا ۶
حجم موتور۲۹۹۶ تا ۱۹۹۵
تعداد سیلندر۶ تا ۴
گیربکس۶ - ۸
مصرف سوخت ترکیبی۶ - ۹.۴
مصرف سوخت درون‌شهری۸ - ۱۲.۴
مصرف سوخت بیرون‌شهری۴.۷ - ۶.۵
مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 5 سدان