مشخصات فنی

سرعت

۲۵۰ تا ۲۴۴


صفر تا صد

۶.۲ تا ۵.۱


حجم موتور

۴۳۹۵ تا ۲۹۷۹


تعداد سیلندر

۸ تا ۴


گیربکس

۶ - ۸


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۲ - ۱۱.۹


مصرف سوخت درون‌شهری

۱۴.۶ - ۱۷.۱


مصرف سوخت بیرون‌شهری

۷.۵ - ۸.۹


قیمت روز صفر در بازار

730li، سال ۱۳۹۷

۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


730li، سال ۱۳۹۶

۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان