مشخصات فنی بی‌ام‌و سری 7

BMW 7 Series

ویژگی‌ها

سرعت۲۵۰ تا ۲۴۴
صفر تا صد۶.۲ تا ۵.۱
حجم موتور۴۳۹۵ تا ۲۹۷۹
تعداد سیلندر۸ تا ۴
گیربکس۶ - ۸
مصرف سوخت ترکیبی۶.۲ - ۱۱.۹
مصرف سوخت درون‌شهری۱۴.۶ - ۱۷.۱
مصرف سوخت بیرون‌شهری۷.۵ - ۸.۹
مشخصات بی‌ام‌و سری 7
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 7
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 7
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 7
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 7
  • مشخصات بی‌ام‌و سری 7