مشخصات فنی

سرعت

۲۳۰ تا ۲۲۵


صفر تا صد

۸ تا ۷.۷


حجم موتور

۲۹۹۵ تا ۲۴۹۹


تعداد سیلندر

۶


گیربکس

۶


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۵ - ۹.۷