مشخصات فنی

سرعت

۱۸۰ کیلومتر بر ساعت (بنزین)، ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت (گاز)


صفر تا صد

۱۰.۷ ثانیه(بنزین)-۱۳.۵ ثانیه(گاز)


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۶ - ۶.۸ لیتر


حجم موتور

۱۶۰۰ - ۱۸۰۰ لیتر


تعداد سیلندر

۴ سیلندر