نیسان
نیسان
نیسان
Nissan
موسسیوشیسوکه آیکاوا
تاسیس۱۹۳۳
کشورژاپن
همهٔ مدل‌های نیسان
آگهی‌های نیسان