الدزمبیل کاتلاس
Oldsmobile Cutlass
مشاهدهٔ آگهی‌ها
نقد کارشناسی

بد

فنی

بد

ایمنی

بد

کیفیت ساخت

بد

کابین و امکانات

نقاط قوت

فضای اتاق و بار


موتور و گیبرکس نرم


سواری نرم


نقاط ضعف

مصرف سوخت بالا


کمبود لوازم و قطعات