مشخصات فنی

سرعت

۱۷۰ کیلومتر بر ساعت


صفر تا صد

۱۳.۵ ثانیه


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۴ لیتر


حجم موتور

۱.۳۲۳ لیتر


تعداد سیلندر

۴ سیلندر


قیمت روز صفر در بازار

SE، سال ۱۳۹۹

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان111 SE - ساخت ۱۳۹۹
۱۲/۰۶
۱۲/۰۷
۱۲/۰۸
۱۲/۰۹
۱۲/۱۰
۱۲/۱۱
۱۲/۱۲
امروز
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰