مشخصات فنی

سرعت

۲۲۵ کیلومتر بر ساعت


صفر تا صد

۷.۶ ثانیه


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۲ لیتر


حجم موتور

۱۶۰۰ لیتر


تعداد سیلندر

۴ سیلندر


قیمت روز صفر در بازار

E3، سال ۱۳۹۷

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰/۲۶
۱۰/۲۷
۱۰/۲۸
۱۰/۲۹
۱۰/۳۰
۱۱/۰۱
۱۱/۰۲
امروز
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰