مرور رده

مربوط به خانه

همه‌چیز درباره فرش سنه

کردستان دو قطب اصلی در قالی‌بافی دارد که آن را به ستاره‌ای در میان دست‌بافته‌ها تبدیل کرده است. علاوه‌بر بیجار، سنندج هم دستی بر آتش…