گله میش افشارومهربانی ومحلی لری

۲ ساعت پیش
چت
گله میش افشارومهربانی ومحلی لری|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

دو عدد بره نر فروشی

۳ ساعت پیش
چت
دو عدد بره نر فروشی|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

مرغ عربی مشکی . شوش

۳ ساعت پیش
مرغ عربی مشکی . شوش|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

چهار عدد اردک

۴ ساعت پیش
چت
چهار عدد اردک|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

بره نر

۵ ساعت پیش
چت
بره نر|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

جوجه فربلغاری طاووس

۵ ساعت پیش
چت
جوجه فربلغاری طاووس|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

جوجه مرغ محلی 3ماهه.

۵ ساعت پیش
جوجه مرغ محلی 3ماهه.|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

مرغ شاخدار تخم گذار

۵ ساعت پیش
چت
مرغ شاخدار   تخم گذار|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

مرغ تخم گذار

۶ ساعت پیش
چت

گوسفند(میش)

۷ ساعت پیش
چت

بوقلمون برنز امریکایی نر

۷ ساعت پیش
چت
بوقلمون برنز امریکایی نر|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

بره و بی فروش

۸ ساعت پیش
چت
بره و بی فروش|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

بره نر

۹ ساعت پیش
چت
بره نر|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

تعداد 24 رأس میش داشتی آبستن

۹ ساعت پیش
چت
تعداد 24 رأس میش داشتی آبستن|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

بره نر

۹ ساعت پیش
بره نر|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

13عدد مرغ و خروس بالغ

۱۰ ساعت پیش
چت

گوسفندت

۱۰ ساعت پیش
چت
گوسفندت|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

مرغ محلی. گتوند

۱۰ ساعت پیش
چت
مرغ محلی. گتوند|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

بوقلمون 80 روزه

۱۱ ساعت پیش
چت
بوقلمون 80 روزه|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

فروش40 راس بز آبستن

۱۱ ساعت پیش
فروش40 راس بز آبستن|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

فروش گوسفند

۱۱ ساعت پیش
چت
فروش گوسفند|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

یک جفت اردک سالم و خانگی تخمگذار

۱۱ ساعت پیش
چت
یک جفت اردک سالم و خانگی تخمگذار|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

تخم نطفه دار امپراطور طلایی

۱۲ ساعت پیش
چت
تخم نطفه دار امپراطور طلایی|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

خروس

۱۲ ساعت پیش
چت
خروس|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار