مرغ عشق

۱ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر شوش

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر شوش|پرنده|دزفول|دیوار

طاوسی پلاکی

۱ ساعت پیش
چت
طاوسی پلاکی|پرنده|دزفول|دیوار

فروش بچه این نوع پرنده

۱ ساعت پیش
فروش بچه این نوع پرنده|پرنده|دزفول|دیوار

بلبل نر دستی

۲ ساعت پیش
چت
بلبل نر دستی|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر دوکت شوش

۲ ساعت پیش
چت
کبوتر دوکت شوش|پرنده|دزفول|دیوار

فروش بچه کبوترپل جنگلی

۲ ساعت پیش
فروش بچه کبوترپل جنگلی|پرنده|دزفول|دیوار

فروش بچه بلبل دم سرخ هزاردستان

۲ ساعت پیش
فروش بچه بلبل دم سرخ هزاردستان|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ عشق مولد با پنج عدد تخم .مکان دزفول

۲ ساعت پیش
مرغ عشق مولد با پنج عدد تخم .مکان دزفول|پرنده|دزفول|دیوار

نر‌طوقی‌‌پرش‌سنگین

۲ ساعت پیش
چت
نر‌طوقی‌‌پرش‌سنگین|پرنده|دزفول|دیوار

ماده چهی سبز

۲ ساعت پیش
چت
ماده چهی سبز|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتررنگی

۲ ساعت پیش
چت
کبوتررنگی|پرنده|دزفول|دیوار

جفت فنچ مولد با سابقه ی تخم گذاری

۴ ساعت پیش
چت
جفت فنچ مولد با سابقه ی تخم گذاری|پرنده|دزفول|دیوار

طاووسی کاکلی

۵ ساعت پیش
چت
طاووسی کاکلی|پرنده|دزفول|دیوار

قناری سفید کشیده

۵ ساعت پیش
قناری سفید کشیده|پرنده|دزفول|دیوار

3عدد طوق زرد ماده

۵ ساعت پیش
چت
3عدد طوق زرد ماده|پرنده|دزفول|دیوار

سینه سیاه

۵ ساعت پیش
سینه سیاه|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر نر ماده جفت

۵ ساعت پیش
چت
کبوتر نر ماده جفت|پرنده|دزفول|دیوار

دوکت سرخ نر عطیقه

۵ ساعت پیش
چت
دوکت سرخ نر  عطیقه|پرنده|دزفول|دیوار

نر زرهی

۵ ساعت پیش
چت
نر زرهی|پرنده|دزفول|دیوار

طوطی کوتوله برزیلی شوش

۶ ساعت پیش
چت
طوطی کوتوله برزیلی شوش|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر سینه سیاه

۶ ساعت پیش
چت
کبوتر سینه سیاه|پرنده|دزفول|دیوار

سینه سیاه گرفتنی

۶ ساعت پیش
چت
سینه سیاه گرفتنی|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ عشق فروشی

۶ ساعت پیش
چت
مرغ عشق فروشی|پرنده|دزفول|دیوار