دستگاه جوجه کشی 200عددی.

۵ ساعت پیش

جوجه مرغ محلی 3ماهه.

۵ ساعت پیش
جوجه مرغ محلی 3ماهه.|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

بلبل

۵ ساعت پیش
چت
بلبل|پرنده|دزفول|دیوار

طوطی عروس لوتینو سرلاکی

۵ ساعت پیش
چت
طوطی عروس لوتینو سرلاکی|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ شاخدار تخم گذار

۶ ساعت پیش
چت
مرغ شاخدار   تخم گذار|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

قناری مست

۶ ساعت پیش
چت
قناری مست|پرنده|دزفول|دیوار

جوجه سیره به شرط نر

۶ ساعت پیش
چت
جوجه سیره به شرط نر|پرنده|دزفول|دیوار

یکجفت مرغ عشق

۶ ساعت پیش
چت
یکجفت مرغ عشق|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ تخم گذار

۶ ساعت پیش
چت

درب کله

۶ ساعت پیش
چت
درب کله|لوازم جانبی|دزفول|دیوار

گوسفند(میش)

۷ ساعت پیش
چت

لوتینو نر مست

۷ ساعت پیش
چت
لوتینو نر مست|پرنده|دزفول|دیوار

فنچ ابلق با جوجه

۷ ساعت پیش
چت
فنچ ابلق با جوجه|پرنده|دزفول|دیوار

بوقلمون برنز امریکایی نر

۷ ساعت پیش
چت
بوقلمون برنز امریکایی نر|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

زرد کاکلی شتری

۸ ساعت پیش
چت
زرد کاکلی شتری|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر پلاکی

۸ ساعت پیش
چت
کبوتر پلاکی|پرنده|دزفول|دیوار

بره و بی فروش

۸ ساعت پیش
چت
بره و بی فروش|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

خرگوش مینی لپ ناز

۸ ساعت پیش
چت
خرگوش مینی لپ ناز|موش و خرگوش|دزفول|دیوار

پرنده طلایی مسعود دزفول

۸ ساعت پیش
چت
پرنده طلایی مسعود دزفول|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر

۸ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|دزفول|دیوار

خرگوشی مینی لپی بسیار خپلو

۸ ساعت پیش
چت
خرگوشی مینی لپی بسیار خپلو|موش و خرگوش|دزفول|دیوار

فروش مرغ عشق

۸ ساعت پیش
چت
فروش مرغ عشق|پرنده|دزفول|دیوار

بره نر

۹ ساعت پیش
چت
بره نر|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

نرماده ضرحی

۹ ساعت پیش
چت
نرماده ضرحی|پرنده|دزفول|دیوار