تعداد قفس معمولی

یک ربع پیش
چت
تعداد قفس معمولی|لوازم جانبی|دزفول|دیوار

فروش خروس

نیم ساعت پیش
چت
فروش خروس|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

قفس کوچک

نیم ساعت پیش
چت
قفس کوچک|لوازم جانبی|دزفول|دیوار

مرغ عشق

نیم ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ و خروس محلی

۱ ساعت پیش

کبوتر شوش

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر شوش|پرنده|دزفول|دیوار

طاوسی پلاکی

۱ ساعت پیش
چت
طاوسی پلاکی|پرنده|دزفول|دیوار

فروش بچه این نوع پرنده

۱ ساعت پیش
فروش بچه این نوع پرنده|پرنده|دزفول|دیوار

دو عدد خروس جوان و سالم

۱ ساعت پیش
چت
دو عدد خروس جوان و سالم|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

بلبل نر دستی

۱ ساعت پیش
چت
بلبل نر دستی|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر دوکت شوش

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر دوکت شوش|پرنده|دزفول|دیوار

فروش بچه کبوترپل جنگلی

۲ ساعت پیش
فروش بچه کبوترپل جنگلی|پرنده|دزفول|دیوار

فروش بچه بلبل دم سرخ هزاردستان

۲ ساعت پیش
فروش بچه بلبل دم سرخ هزاردستان|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ عشق مولد با پنج عدد تخم .مکان دزفول

۲ ساعت پیش
مرغ عشق مولد با پنج عدد تخم .مکان دزفول|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ محلی

۲ ساعت پیش
چت
مرغ محلی|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

نر‌طوقی‌‌پرش‌سنگین

۲ ساعت پیش
چت
نر‌طوقی‌‌پرش‌سنگین|پرنده|دزفول|دیوار

ماده چهی سبز

۲ ساعت پیش
چت
ماده چهی سبز|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتررنگی

۲ ساعت پیش
چت
کبوتررنگی|پرنده|دزفول|دیوار

فروش شتر مرغ

۳ ساعت پیش
چت
فروش شتر مرغ|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

تخم مرغ سلطان

۳ ساعت پیش
چت
تخم مرغ سلطان|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

مرغ لاری افغان صابونی

۳ ساعت پیش
چت
مرغ لاری افغان صابونی|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

جوجه امپراطوری بازیگوش

۴ ساعت پیش
چت
جوجه امپراطوری بازیگوش|حیوانات مزرعه|دزفول|دیوار

قفس فروشی.کلبه ای شیک و تمیز

۴ ساعت پیش
چت
قفس فروشی.کلبه ای شیک و تمیز|لوازم جانبی|دزفول|دیوار

جفت فنچ مولد با سابقه ی تخم گذاری

۴ ساعت پیش
چت
جفت فنچ مولد با سابقه ی تخم گذاری|پرنده|دزفول|دیوار