نر و ماده سوری

۲۱ ساعت پیش
چت
نر و ماده سوری|پرنده|دزفول|دیوار

قرقاول سبز

۲۱ ساعت پیش
قرقاول سبز|پرنده|دزفول|دیوار

چند جفت کوهی همدانی

۲۲ ساعت پیش
چند جفت کوهی همدانی |پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر پلاکی .مسافتی

۲۲ ساعت پیش
چت
کبوتر پلاکی .مسافتی|پرنده|دزفول|دیوار

جفتی پلاکی سبز

۲۲ ساعت پیش
جفتی پلاکی سبز|پرنده|دزفول|دیوار

نر و ماده سینه سیاه

۲۲ ساعت پیش
چت
نر و ماده سینه سیاه|پرنده|دزفول|دیوار

فروش۳ عدد بلبل اهلی

۲۳ ساعت پیش
فروش۳ عدد بلبل اهلی|پرنده|دزفول|دیوار

مرغ عشق

۲۳ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|دزفول|دیوار

دمسیاه ماده

۲۴ ساعت پیش
دمسیاه ماده|پرنده|دزفول|دیوار

بلبل خرما دستی

دیروز
چت
بلبل خرما دستی|پرنده|دزفول|دیوار

فروش کبوتر

دیروز
چت
فروش کبوتر|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر کوهی

دیروز
چت
کبوتر کوهی|پرنده|دزفول|دیوار

کبوترمیمت همشون

دیروز
چت
کبوترمیمت همشون |پرنده|دزفول|دیوار

طوطی (عروس هلندی)

دیروز
چت
طوطی (عروس هلندی)|پرنده|دزفول|دیوار

کبوتر

دیروز
چت
کبوتر|پرنده|دزفول|دیوار

زاغ پلاکی. جفت طاوسی کاکلی پرپا سینه فر. زینتی

دیروز
چت
زاغ پلاکی. جفت طاوسی کاکلی پرپا سینه فر. زینتی|پرنده|دزفول|دیوار

نرماده دوکتی۳

دیروز
چت
نرماده دوکتی۳|پرنده|دزفول|دیوار

فروش قناری نر مست

دیروز
چت

جفت قناری ‌.

دیروز
چت
جفت قناری ‌.|پرنده|دزفول|دیوار

پلاکی مسافتی

دیروز
چت
پلاکی مسافتی|پرنده|دزفول|دیوار

کله زرد

دیروز
چت
کله زرد|پرنده|دزفول|دیوار

جوجه پلاکی زاتدار

دیروز
چت
جوجه پلاکی زاتدار|پرنده|دزفول|دیوار

۴تا جوجه قناری

دیروز
چت
۴تا جوجه قناری|پرنده|دزفول|دیوار

نرماده زرد تخم بچی

دیروز
چت
نرماده زرد تخم بچی|پرنده|دزفول|دیوار