خروس محلی اصل

دقایقی پیش
خروس  محلی اصل|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

مرغ لاری یتیغ سیاه

یک ربع پیش
چت
مرغ لاری یتیغ سیاه|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

۱۵ عدد غاز بالغ

۳ ساعت پیش
چت

مرغ خروس

۴ ساعت پیش
چت
مرغ خروس|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

مرغ لاری قصاب

۵ ساعت پیش
چت
مرغ لاری قصاب|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفند

۵ ساعت پیش

اردک خارجی نرفروشی

۵ ساعت پیش
چت
اردک خارجی نرفروشی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

اردک اسراعیلی یا همون خارجی

۶ ساعت پیش
چت
اردک اسراعیلی یا همون خارجی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه محلی

۶ ساعت پیش
چت
جوجه محلی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

مرغ وخروس لاری

۷ ساعت پیش
چت
مرغ وخروس لاری|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه امپراطور برهما

۸ ساعت پیش
چت
جوجه امپراطور برهما|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خر ( الاغ ) گوسفندی

۹ ساعت پیش
خر ( الاغ ) گوسفندی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفند تقلی جوان و درشت

۹ ساعت پیش
چت
گوسفند تقلی جوان و درشت|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

فروش مرغ محلی

۹ ساعت پیش
فروش مرغ محلی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس لاری

۱۰ ساعت پیش
چت
خروس لاری|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه لاری

۱۰ ساعت پیش
چت
جوجه لاری|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفند نر بختیاری خوشگل و سالم و تپل

۱۰ ساعت پیش
چت
گوسفند نر بختیاری خوشگل و سالم و تپل|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفند میش ۶ راس

۱۱ ساعت پیش
چت
گوسفند میش ۶ راس|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

غاز فروشی

۱۱ ساعت پیش
چت
غاز فروشی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس فروشی

۱۱ ساعت پیش
چت
خروس فروشی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

۳عدد خروس لاری فروشی

۱۱ ساعت پیش
چت
۳عدد خروس لاری فروشی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس محلی

۱۲ ساعت پیش
چت
خروس محلی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

فروش توقلی داشتی

۱۲ ساعت پیش
چت
فروش توقلی داشتی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

مرغ

۱۲ ساعت پیش
چت
مرغ|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار